Sara Perlerot

Litterär konsult

Konstruktiv respons och analys av skönlitterära bokmanus

 

 

Utveckla ditt manus

Skriver du på en bok och behöver konstruktiv respons för att komma vidare med din berättelse?

Med en utbildad lektörs hjälp kan du upptäcka både styrkor och utvecklingsområden i ditt manus och få vägledande tips och råd i din fortsatta skrivprocess.

Med stor respekt för ditt arbete som författare är jag ödmjuk och konstruktiv i min respons. Min ambition är att ge dig styrka, motivation och skrivarglädje på din väg mot ett färdigt bokmanus.

Du är även välkommen att anlita mig när du behöver hjälp med korrekturläsning.