Sara Perlerot

Litterär konsult

Konstruktiv respons och analys av skönlitterära bokmanus

 

 

Korrektur

När ditt manus är färdigt för tryck behöver en sista korrekturläsning utföras.

Anlita mig när du vill se till att stavning, meningsbyggnad och grammatik stämmer.