Sara Perlerot

Litterär konsult

Konstruktiv respons och analys av skönlitterära bokmanus

 

 

Lektörstjänst

Med en bakgrund som bibliotekarie har jag utvecklat en speciell lyhördhet i att kunna anpassa urvalet av berättelser efter läsaren, vilket är en styrka hos mig som lektör.

Med stor respekt för ditt arbete som författare är jag ödmjuk och konstruktiv i min respons. Jag gör en konstruktiv analys av ditt skönlitterära manus där jag lyfter fram både styrkor och utvecklingsområden i din berättelse. Min ambition är att ge dig styrka, motivation och skrivarglädje på din väg mot ett färdigt bokmanus.

Jag läser objektivt och översiktligt, för att identifiera hur manusets olika delar samspelar eller när de eventuellt behöver utvecklas. Jag granskar bland annat berättelsens struktur och dramaturgi, hur karaktärerna framställs och samspelar samt hur gestaltning, perspektiv, språk och stil fungerar.

Ett lektörsuppdrag tar upp till 4 veckor. Under läsningen gör jag löpande kommentarer i ditt manus och skriver ett ca 4-10 sidor långt separat utlåtande.

Jag läser böcker i de flesta genrer, men lektörsläser gärna feelgood för vuxna och kapitelböcker för barn och unga i alla genrer.