Sara Perlerot

Litterär konsult

Konstruktiv respons och analys av skönlitterära bokmanus

 

 

Lektörstjänst

I arbetet som lektör gör jag en konstruktiv analys av ditt skönlitterära bokmanus där jag lyfter fram både styrkor och utvecklingsområden i din berättelse. 

Jag läser manuset objektivt och översiktligt för att identifiera hur manusets olika delar samspelar och när de eventuellt behöver utvecklas. Jag granskar bland annat berättelsens struktur och dramaturgi, hur karaktärerna framställs och samspelar samt hur gestaltning, perspektiv, språk och stil fungerar.

Ett lektörsuppdrag tar upp till 4 veckor. Under läsningen gör jag löpande kommentarer i ditt manus och skriver ett ca 4-10 sidor långt separat utlåtande. 

Med en bakgrund som bibliotekarie läser jag böcker i flera olika genrer, men lektörsläser gärna feelgood för vuxna och kapitelböcker för barn och unga i alla genrer.